Volkswagen Slovakia

V roku 2014 sme dodali a naprogramovali robotické pracovisko na testovanie sily vo všetkých smeroch potrebných pre manipuláciu ovládacích tlačidiel.

Mimo robotickej aplikácie dodávka obsahovala aj aplikáciu pre reprodukciu údajov vyvynutú v Visual Basicu.

Klimasoft Robotics - loading