Řešení

Manipulace

Manipulace s materiálem, polotovary či finálními výrobky představuje jednu z nejčastější robotických aplikací.

Paletizace

Robotické řešení paletizace a depaletizace přináší zvýšení a stabilitu výrobu a oproti konvenčním paletizátorům nabízí větší flexibilitu a menší nároky na zástavbové rozměry.

Paletizovat lze jednotlivé produkty, krabice i celé vrstvy výrobků. Paletizační software urychluje tvorbu aplikačního programu. Změny paletizačních schémat jsou díky výkonnému a intuitivními software velice rychlé a jednoduché.

 

Obsluha obraběcích strojů

​Nedostatek obslužného personálu lze řešit použitím robotů. Nasazením robotu lze zajistit bezobslužný provoz vašeho obráběcího stroje. Robotizovat lze i menší série/dávky produktů. U těchto aplikací se často využívá kamerového systému pro detekci přesné pozice polotovaru nebo kvalitativní/rozměrovou kontrolu.

Pro větší série lze využít i 3D kamerového systému pro vybírání volně orientovaných dílů přímo z beden bez nutnosti vykládání beden a zajištění orientace dílů pomocí obslužného personálu a výroby nákladných přípravků.

Obsluha vsřikovacích lisů

Průmyslové 6 osé roboty se stále častěji instalují ke vstřikovacím lisům nejen pro vyjímání hotových výlisků z formy, ale také pro zakládání inzertů, kontrolní operace, značení a nebo montážní operace. Roboty mohou mít dosah až 3,5m a nebo také lze použít jednoho robota je pojezdu k obsluze více lisů.

BIN picking

Aplikace Bin-Picking řeší lokalizaci a výběr objektů z bedny, či kontejneru bez nutnosti zásahu lidského faktoru. Oči člověka jsou nahrazeny 3D průmyslovou kamerou, jeho ruce pak ramenem průmyslového robota. Nejširší uplatnění nachází tato aplikace při strojírenské výrobě, ale i například v potravinářském průmyslu. Používáme systém 3D Area Sensor as 3DV od společnosti FANUC která má řešení integrované do robotů proto je nastavení a odladění aplikace velice rychlé a přesné.
Provádíme bezplatné otestování aplikovatelnosti Bin-Picking systému pro vaše produkty.
Spolupráce člověk – robot

Kolaborativní roboty tzv. COBOTY přinesly nové možnosti pro řešení robotických aplikací kde je nutné z procesních důvodů zachovat lidskou obsluhu. Coboty mají oproti konvenčním robotům přídavné bezpečností funkce které zajištují bezpečné zastavení robotu při kontaktu s člověkem. 

Mobilní robotická pracoviště

S velkým rozvojem robotiky se začínají prosazovat i mobilní robotická pracoviště kdy je možné robot přemisťovat mezi různými pracovišti dle aktuální potřeby výroby. Pohyb robotu může být řešen manuálně (vozík s kolečky) a nebo plně automaticky pomocí AVG vozíků.

Výuková robotická pracoviště

Pro podporu vzdělávání v oblasti automatizace a robotiky nabízíme pro střední a vysoké školy výukové robotické pracoviště od společností FANUC a Mitsubishi Electric. Jedná se o standardní výukové buňky anebo také řešení přímo na míru vašich potřeb.

Klimasoft Robotics - loading